آب

(( ومن جعلنا من ماء کل شیء حیء : و هر چیزی را از آب قرار دادیم .))

آب ها بر روی زمین چگونه عمل می کنند؟

((ففتحا آبواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا))

(ما هم در های آسمان را گشودیم و سیلابی از آسمان فرو ریختیم و در زمین چشمه ها جاری ساختیم)

۱.حرکت آب ها در ناهمواری ها:

اگر توده ای خاک در اختیار دارید می توانید با آن آزمایشی انجام دهید که به شما 

نشان دهد آب در کره ی زمین چه می کنند.

انتدا توده ی خاک را  به شکل تپه ها و کوه هایی در آورید که در کنار آن ها دره ها

وپستی و بلندی هایی وجود داشته باشد. با آب پاش آرام آرام روی همه ی قسمت

خاک آب بریزید. ملاحظه می کنید که آب به شکل رود بر سطح نا همواری هایی که

شما درتوده ی خاک ایجاد کردید جاری می شود. در ظبیهت نیز تقریبآ چنین اتفاق می

 افتد. به آب هایی که بر سطح زمین جاری می یابند آب های جاری گفته می شوند.

اگر آزمایش را ادامه دهید و دقت کنید می بینید که مقداری از آب هم به درون توده ی

خاک نفوذ می کند. در طبیعت به این آب ها. آب های فرورو گویند. این آب ها در زیر نا

همواری ها سفره ی آب های زیر زمینی(آبخوان)را تشکیل می دهند.

 

حرکت آب ها بر روی ناهمواری های پر شیب بسیار سریع است و در دامنه های کم

شیب آرام است.

آب های جاری در داخل چاله هایی در روی زمین جمع می شوند و دریاچه را ایجاد

 می کنند. دریاچه ی خزر وسیع ترین دریاچه ی روی زمین است. دریاچه ها ذخایر

خوبی برای تآمین آب نواحی مجاور خود هستند و از آن ها برای ورزش های قایقرانی

 و ماهیگیری استفاده کرد.

۲.آب های زیر زمینی:

میزان نفوذپذیری آب در زمین به جنس خاک و شیب زمین بستگی دارد.

آب ها به درون خاک های ماسه ای بهتر از خاک های رسی نفوذ می کنند. به علت

جاذبه ی زمین آب ها به آرامی در دل خاک نفوذ می کنند تا به یک سطح نفوذناپذیر

برسند. در این حالت یک سفره ی آب زیر زمینی در زیر ناهمواری ها تشکیل می شود.

۳.اطلاعات:

الف) عمیق ترین دریاچه ی جهان دریاچه ی بایکال۱۷۴۱متر در کشور روسیه است.

 ب) وسیع ترین دریاچه ی جهان  دریاچه ی خزر با مساحت ۳۷۱۰۰۰ کیلو متر مربع در

شمال ایران قرار دارد. 

پ) مرتفع ترین دریاچه ی جهان داریاچه ی تی تی کاکا در ارتفاع ۳۸۱۱متری در مرز

کشور بولیوی و پرو (آمریکای جنوبی) قرار دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 13:31  توسط علی.ر  |