آب

(( ومن جعلنا من ماء کل شیء حیء : و هر چیزی را از آب قرار دادیم .))

نصب شیر دنباله کوتاه

آب مایه حیات است. پس این نعمت گران بها را باید به گونه ای مصرف کرد که تا حد امکان از به هدر رفتن آن جلوگیری کرد .

شیرآلات بهداشتی وسایلی هستند که به کمک آن ها می توان مقدار مصرف یک مایع را کنترل کرد.

من در این قسمت می خواهم به شما اجزای داخلی شیر دنباله کوتاه 

را یاد بدهم بخاطر این که بعضی ها خراب بودن شیر را یک مسئله عادی می دانند و برای همین هیچ اهمییت نمیدنند.

اجزای شیر دنباله کوتاه:

اجزای شیر دنباله کوتاه عبارت اند از ۱ـ بدنه  ۲ـ مغزی

مغزی از قسمت های زیر تشکیل می شود :

۱ـ حلزونی  ۲ـ مهره و درپوش  ۳ـ مهره ی نگه دارنده ۴ـ دستگیره.

تعویض واشر  در شیر دنباله کوتاه :

۱ـ ابتدا شیر فلکه ی  اصلی آب را ببندید.

۲ـ مهره و در پوش مغزی را باز کنید .

۳ـ مغزی را از بدنه جدت کنید .

۴- بایک پیچ گوشتی واشر لاستیکی فرسوده را از جایگاه خود در مغزی خارج کنید.

۵ـ یک واشر لاستیکی سالم را روی مغزی بنشانید.

۶ـ مهره و در پوش را در محل خود قرار ده و با آچار مخصوص محکم کنید.

۷ـ شیر فلکه ی اصلی آب را باز کنید و نتیجه کار را ارزیابی کنید.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:13  توسط علی.ر  |